Praktické rady a informace pro snazší začlenění se do britské společnosti

Kapesní průvodce Velkou Británií

Tato publikace byla vydána komunitním sdružením COMPAS. Veškeré informace byli získány z veřejně dostupných zdrojů a byli nekolikrát ověřeny. Informace jsou platné k červenci 2016. Sdružení COMPAS nenese žádnou zodpovědnost za poskytnuté informace a jejich využití.

© Petr Torák a Josef Kopečný, 2016

Veškerá práva jsou rezervována. Tato publikace, ani žádné její části nesmí býti reprodukovány bez souhlasu vydavatele.

Objednávky, názory nebo korekce: compasguide2012@gmail.com


Tento text byl přenesen z našich původních webových stránek. Informace v něm obsažené byly platné v čase jeho sepsání. Většina jeho obsahu představuje principy, které se v čase nemění. Nicméně Brexit i další změny, které nastaly v UK od té doby, nejsou v textu nijak zohledněny, například se změnily některé uváděné částky (nejen).

Přijměte text především jako inspiraci a projděte si odkazy na internetové stránky, kde jsou k nalezení aktuální informace.


1   INFORMACE O VELKÉ BRITÁNII

Zeměpisné složení

Velká Británie se skládá z Anglie, Skotska, Walesu a Severního Irska.

Populace

Ve Velké Británii žije přibližně 63 milionů lidí.

Vláda a politický systém

 • Konstituční monarchie, jehož výkonnou moc představuje Premiér a vládní kabinet
 • Zákonodárnou mocí je dvoukomorový parlament (volená dolní komora parlamentu a nevolená sněmovna lordů)
 • Parlamentní volby se konají každých 5 let, ale mohou být i častěji
 • Pouze Britští občané mohou volit v parlamentních volbách
 • Britská konstituce je nepsanou konstitucí.

Důležité dny

1 Březen          Den Sv. Davida (Wales)

17 Březen        Den Sv. Patrika (Irsko)

Březen             Den matek (Mothers Day, oslavovaný ve Velké Británii první needle v                                       měsíci)

 1. 4.                 Den Sv. Jiří (Anglie)

Červen              Den otců (Fathers Day)

31.10.                Den duchů (Halloween)

 1. 11.               Remembrance Sunday (vzpomínka na padlé v obou světových válkách)
 2. 11.               Den Sv. Ondřeje (Skotsko)
 3. 12.               Vánoční svátek (Christmas Day)
 4. 12.               Boxing Day (čas rodinných a přátelských návštěv)

Telekomunikace

0044 (nebo také +44)  –   předvolba pro volání do Velké Británie

0042 (nebo také +42)  –   předvolba pro volání do České Republiky

0845, 0345, 0870 – čísla s místní sazbou, cena se pohybuje mezi 2 – 40 pencemi za minutu (volání na tyto čísla je levnější z pevné linky)

0800 – bezplatné číslo z pevné linky, volání z mobilu může být vaším operátorem zpoplatněno

Další informace

Informace o různých odvětvých života ve Velké Británii  ……………………………….  www.gov.uk

Informace o královské rodině  ….…  www.royal.uk

Informace o parlamentu a vládním systému ve Velké Británii  ……………………  www.parliament.uk


2   ZAMĚSTNÁNÍ

Číslo zdravotního pojištění

Po příjezdu do Velké Británie je třeba si nejprve zažádat o číslo zdravotního pojištění neboli National Insurance number, nebo také NIN).

To získáte tak, že zavoláte na Jobcentre Plus na číslo 08456000643 (po-pá 8:00-18:00) a domluvit si osobní schůzku. Datum schůzky vám přijde domů poštou. Více informací naleznete zde – www.gov.uk/apply-national-insurance-number

Hledání práce                   

1) Internet – Největší databázi volných pracovních míst najdete na stránkách Directgov, které obsahují databázi volných pracovních míst Jobcentre Plus (Úřad práce), která je denně aktualizována. Tuto databázi naleznete zde: www.jobseekers.direct.gov.uk/homepage.aspx

2) Jobcentre Plus (Úřad práce) – Pokuď nemáte přístup k internetu, stejnou databázi volných pracovních míst najdete také na každé pobočce Úřadu práce (Jobcentre Plus), kde jsou zdarma k vyhledávání informační kiosky. Výhodou je, že si můžete vybranou práci zdarma vytisknout a pokud je v informacích telefonní číslo, na které máte v případě zájmu o práci volat, můžete zdarma volat přímo z pobočky. Na pobočce máte také možnost požádat o seznam pracovních agentur ve vašem městě a o seznam internetových stránek, které se zaměřují na nabídku volných pracovních míst.

3) Pracovní agentury (Recruitment agencies) – V každém městě najdete několik pracovních agentur. Poznáte je většinou podle toho, že mají na výlohách vyvěšené nabídky práce. Agentury si za registraci nesmí účtovat žádný poplatek, proto je dobré se zaregistrovat v co nejvíce agenturách.

Pracovní smlouva

Pracovní smlouva musí být vystavena zaměstnavatelem pokuď jste byli zaměstnáni na více jak jeden měsíc. Měli by jste ji obdržet nejpozději do 2 měsíců od započetí práce.

Smlouva by měla obsahovat tyto údaje:

 • Vaše jméno a jméno zaměstnavatele
 • Název pracovní pozice
 • Datum započetí práce
 • Místo výkonu práce
 • Pracovní doba
 • Výška platu a jak často ho dostanete
 • Dovolenou a nemocenské dávky
 • Výpovědní podmínky

Ke každé výplatě by jste měli obdržet výplatní pásku, která musí obsahovat informaci o hrubé a čisté mzdě a srážky ze mzdy.

Neměli by jste být nuceni pracovat více jak 48 hodin týdně. Pokud pracujete více jak 6 hodin denně, máte nárok na minimálně 20 minut přestávku.

Placení daní

Daň se platí z těchto příjmů:

 • Ze mzdy
 • Z podpory
 • Z důchodu
 • Z úspor

Pokud váš zaměstnavatel odvedl z vaší mzdy více daní než bylo třeba, můžete si zažádat o navrat přeplatku (tax refund). Více informací naleznete zde https://www.gov.uk/claim-tax-refund/too-much-tax-taken-from-your-pay

Pokud se rozdodnete vrátit zpět do své rodné země, měli by jste tento fakt oznámit daňovému úřadu a zažádat si o vrácení přeplatku na daňích. Více informací naleznete zde https://www.gov.uk/government/publications/income-tax-leaving-the-uk-getting-your-tax-right-p85

Podnikání

Osobou samostatně výdělečně činnou (self employed) se můžete stát vyplněním formuláře on-line na internetové stránce: www.online.hmrc.gov.uk/shortforms/form/CWF1ST a registrace je bezplatná. Z HM Revenue & Customs (HMRC) vám přijde poštou vaše referenční číslo. Po přijetí tohoto čísla jste registrováni jako samostatně výdělečný.

Pokud vyděláte méně než £5 315 ročně, nemusíte odvádět příspěvky do státního zabezpečení, musíte o to ale zažádat vypsáním formuláře Certificate of Small Earnings Exception, který najdete ke stažení na internetové stránce: www.hmrc.gov.uk/forms/cf10.pdf

Pokuď vyděláte více než £5 315 ročně, jste povinni odvádět Class 2 National Insurance contributions, ve výši £2.50 týdně.

Pokuď vyděláte mezi £8 105 a £42 475 ročně, do státního zabezpečení budete muset odvést 20% z celého příjmu ročně, nebo 40% pokuď vyděláte nad £42 475 ročně.

Pokuď podáte daňové přiznání on-line, bude tato částka odvedena automaticky. Pokud podáte daňové přiznání písemně (do 31. října), HMRC tento odvod vypočítá za vás.

Pokuď budete daňové přiznání podávat on-line, HMRC doporučuje aby jste tak učinili vždy do 31. Ledna, po ukončení daňového období, za které přiznání podáváte.


3   POLICIE

Strukturní rozdělení policie

Policie ve Velké Británii je rozdělena do 43, na sobě nezávyslích, policejních složek.

Jsou tři hlavní druhy policejnich uředníků, se kterými se můžete setkat:

 • Policejní důstojník (Police Constable, PC)
 • Komunitní strážník (Police Community Support Officer, PCSO)
 • Policejní dobrovolník (Special Constable, SC)

Policejní důstojníci mohou pracovat v uniformě nebo v civilním oblečení. Pokud pracují v civilu, musí být schopni se prokázat policejní identifikací (warrant card).

Komunitní strážníci tvoří součást policejních složek a často pracují po boku policejních důstojníků. Jejich hlavní náplní práce je kontakt s komunitami a prevence kriminality.

Policejní dobrovolník má úplně ty samé pravomoce jako policejní důstojník, ale službu vykonává bezplatně. Této možnosti většinou využívají lidé, kteří se chtějí podílet na vytváření bezpečné společnosti a zároveň získat cenné zkušenosti. Policejní dobrovolník musí odpracovat minimálně 16 hodin měsíčně. Více informací o tom jak se stat policejním dobrovolníkem najdete na strance v Sekci 11 – Integrace.

Komisař pro policii a zločin

V roce 2012 vznikla nová funkce Police and Crime Commissioner (PCC) neboli Komisař pro policii a zločin. Každá policejní složka v Anglii a ve Walesu má svého veřejně-zvoleného Komisaře, který dohlíží nad efektivní práce policie ve svém regionu. Komisaři mají plnou kontrolu nad rozpočtem, který je přidělen každé policejní složce z vládního rozpočtu.

Trestní zodpovědnost

V porovnání s Českou a Slovenskou Republikou, trestní zodpovednost v Anglii a Walesu začíná už od deseti roků. V praxi to znamená, že i děti od 10ti let věku mohou být zatčeni a souzeni. Trestní zodpovědnost ve Skotsku je od osmi let ale souzeni mohou být až od 12 roků.

Kontakt s policií                                              

101                         Kontakt pro místní policejní sbor

999 nebo 112     Tísňová linka (policie, ambulance & hasiči)

0800555111         Crimestopers (anonymní nahlášení zločinu)

Policejní stanice – většina policejních stanic disponuje místem, kde můžete nahlásit trestné činy nebo dopravní nehody (během úředních hodin).

Zastavení a prohledání

Zastavit vás může:

 • Komunitní strážník – musí být v uniformě
 • Policejní důstojník – nemusí být v uniformě, ale musí se vám prokázat policejní totožností

Komunitní strážník nebo policejní důstojník vás může požádat o vysvětlení:

 • Co děláte
 • Proč se nacházíte v dané oblasti
 • Co máte při sobě

Pouze policejní důstojník vás (a vše co máte při sobě) může prohledat. Prohledán můžete být pouze v případě, že má policejní důstojník dobrý důvod si myslet, že máte u sebe:

 • drogy, zbraně nebo kradené věci
 • věci, které by mohli být použity
  • ke konnání trestné činnosti
  • k vykonnání teroristického činnu
  • k poškození majetku

Před tím, než vás policista prohledá, tak vám musí oznámit:

 • že jste zadržen z důvodu prohledání
 • podle kterého předpisu vás prohledávají
 • vaše práva
 • jméno prohledávajícího policisty
 • název stanice, ze které pracují
 • proč si vás vybrali k prohledání
 • co hledají
 • že máte nárok na okamžité vystavení potvrzení s údaji o osobní prohlídce

Zatčení

Při zatčení vám je policista povinnen sdělit:

 • za jaký zločin (nebo podezření ze zločinu) jste zatčen
 • policejní upozornění (vaše práva)
 • důvod k zatčení

Pokud jste zatčeni, máte právo na bezplatnou právní pomoc a tlumočníka.

Trestný čin z nenávisti

V Anglickém právním systému je trestný čin z nenávisti jakýkoliv čin, který je spáchán na osobě nebo majetku z důvodu:

 • rasové nesnášenlivosti
 • barvy kůže
 • náboženství
 • pohlaví
 • postižení
 • sexuální orientace
 • národnosti

 Trestné činy z nenávisti můžete ohlásit na policii nebo anonymně na této internetové stránce: http://report-it.org.uk/home

 Domácí násilí

Zahrnuje jakoukoliv formu fyzického, sexuálního nebo psychického zneužívání mezi těmi, kteří jsou nebo byli členové rodiny nebo intimní partneři.  Domácí násilí zahrnuje výhružné, násilné nebo hrubé chování.

V roce 2015 vyšel nový zákon (Serious Crime Act 2015), který představil nový trestný čin ‘Ovládací a nátlakové chování‘ (Controlling and Coercive Behaviour). Skutková podstata tohoto trestného činu spočívá v cíleném a dlouhodobém užívání nátlaku a kontroli vůči jiné osobě.

Domácí násilí je bráno jako závažný trestný čin a ve většině případů jsou násilníci zatčeni a obžalovani..

Oběti domácího násilí mohou zažádat o bezplatný soudní zákaz, který zamezí násilníkovi se přiblížit nebo kontaktovat obět. Více informací najdete zde: www.ncdv.org.uk

Obchodování s lidmi

Obchodování s lidmi (nebo také moderní otroctví nebo vykořisťování) je aktuálním problémem, kterým se zabívá nejen policie, ale také charity, neziskové organizace, vláda a spousta dalších organizací. V anglickém jazyce se nejčastěji setkáte s pojmy ‘Trafficking in Human Beings’, ‘Modern Slavery’ nebo ‘Exploitation’. Obchodování s lidmi zahrnuje tyto typy zločinných aktivit:

 • Prostituce
 • Nucené práce
 • Sexuální vykořisťování dětí
 • Nucené / podvodné sňatky
 • Domácí otroctví
 • Vykořisťování za účelem sociálních dávek
 • Kultivace marihuany

Definice obchodování se skládá ze tří prvků:

 1. Čin – verbování, přeprava, převoz, ukrývání nebo přebírání osob
 2. Prostředek – hrozba nebo použití síly, donucení, unos, podvod, oklamání, zneužití moci nebo zranitelného postavení, poskytnutí nebo přijetí platby
 3. Účel vykořisťování: prostituce, nucené práce atd.

Oběťi tohoto trestného činu jsou zařazeny do programu NRM (National Referral Mechanism), ve kterém jim je poskytnuto bezpečné ubytování, psychologická pomoc, hmotná pomoc, lékařská péče, poradenství, pomoc při trestním řízení a přistup na pracovní trh.

Existuje řada indikátorů, které můžete spatřit / zaznamenat a které by mohli vést k vysvobození obětí. Ty nejčastější znaky jsou:

 • Dokumenty oběti jsou drženy někým jiným
 • Oběť si nesmí změnit práci nebo ubytování
 • Mzda oběťi je placena někomu jinému
 • Oběť nemá přistup ke své bankovní kartě
 • Přelidněný dům
 • Oběť musí podepisovat dokumenty aniž by věděl co podepisuje
 • Dítě nebo mladá osoba dostává drahé dárky od cizích lidí

Jakékoliv z těchto indikátorů můžete ohlásit policii (viz sekce Kontakt s policií), nebo anonymně www.stopthetraffik.org/report-incident

Nespolečenské chování

Nespolečenské chování (anti-social behaviour) zahrnuje řadu nepřijatelných aktivit, které obtěžují životy lidí. Podle současné legislativi je nespolečenské chování definováno jako chování osoby, které zapříčiňuje nebo může zapříčiňovat obtěžování, obavy nebo strádání jedné osobě nebo více osobám, kterí nežijí ve stejné domácnosti.

Do kategorie nespolečenského chování se například řadí:

 • Otravování klidu automobilem (nepříměrné použiťí klaksonu v nočních hodinách, příliš hlasitá muzika atd)
 • Odhazování odpadků na zem
 • Otravné telefonáty
 • Žebrání
 • Zábavní pyrotechnika
 • Graffiti
 • Hrubé chování na veřejnosti
 • Vandalismus

Zbraně

Držení těchto předmětů je nezákonné: plynový sprej, boxer, plynové a střelné zbraně

Nošení nožů a jiných předmětů, které jsou určeny nebo přispůsobeny k ublížení na zdraví, je  na veřejných místech zakázané. Povolené jsou pouze nože se zasouvací čepelí a kratší než 7.62cm.

Ohlášení ztracených / odcizených dokumentů

V případě ztráty nebo odcizení vašich dokumentů kontaktujte neprodleně policii (viz sekce Kontakt s policií). Dále by jste měli kontaktovat vaši ambasádu a ztrátu ohlásit.

Stížnosti

Pokud nejste spokojeni s jakýmkoliv úkonem policie, můžete podat stížnost. Můžete tak učinit několika způsoby:

 • Přímý kontakt s policií – stížnost můžete ohlásit na telefonním čísle 101 nebo přímo na policejní stanici. Stížnosti budou následně přeposlany vedoucím pracovníkům, kteří buď vaši stížnost vyřeší samy nebo ji přepošlou policejní inspekci.
 • Nezávislá Komise pro vyšetřování stížností na policii – zvaná Independent Police Complaints Commission (IPCC). Více informací o IPCC naleznete zde ipcc.gov.uk.

4   ŘÍZENÍ VE VELKÉ BRITÁNII

 • Ve Velké Británii se řídí na levé straně vozovky.
 • Na kruhových objezdech musíte dát přednost z prava.
 • Krajnice na dálnicích využívejte pouze ve stavu nouze. Zapněte výstražná světla. Pomoc můžete zavolat z havarijních telefonů, které se nacházejí v krajnicích, každých 1500 metrů.
 • Maximální počet trestních bodů je 12. Pokud dostanete více jak 12 bodů, bude vám odebrán řidičský průkaz na minimálně 12 měsíců.

Dokumenty potřebné pro řízení motorového vozidla

 • Pojištění (Certificate of motor insurance) – V UK se pojišťují osoby, ne vozidla
 • Technické osvědčení (MOT) – pouze pro vozidla starší tři let
 • Silniční daň (Road Tax) – Dá se zakoupit online, nas stránkách gov.uk/vehicle-tax. K vystavení silniční daně je třeba pojištění, technické osvědčení a registrační dokument.
 • Registrační dokument (vydávaný DVLA, ve kterém je třeba nahlásit změnu majitele vozu.
 • Doklady není třeba nosit při sobě. Policie si může veškeré údaje o vozidle a řidiči zjistit přes policejní systém. Pokuď dané informace v systému nejsou a vy je v té chvíli nemáte u sebe, můžete vyžádané doklady donést na policejní stanici do 7 dnů.

Řidičský průkaz

Pokuď se rozhodnete vyměnit váš český / slovenský řidičský průkaz za anglický průkaz, musíte si vyplnit formulář D1, který si můžete vyzvednout na poště. S formulářem budete muset poslat příslušný poplatek a váš český průkaz, který bude zaslán zpět do místa vydání.

Prozatimní řidičský průkaz

 • Musí Vám být více jak 17 let
 • Můžete řídit pouze osobní automobil nebo motorku do 125cc
 • Auto, které řídíte musí být pojištěno, mít silniční daň a musí být označeno L nápisem
 • Nesmíte řídit na dálnicích
 • Musíte být doprovázen někým, komu je vice jak 21 let, má plný řidičský průkaz vice jak 3 roky a musí být způsobilý řízení.

Bezpečnostní pásy

Řidič a všichni spolujezdci musí mít zapnutý bezpečnostní pás. Děti mladší 12 let nebo menší než 135 cm musí mít dětskou sedačku.

Povolená rychlost

 

 

Dopravní nehody

Řidič má ze zákona povinnost neprodleně zastavit bez ohledu na závažnost dopravní nehody. Zastavte, zapněte výstražná světla a postupujte následovně:

 • Je-li jakýkoliv z účastníků dopravní nehody zraněn zavolejte 999 nebo 101 a vyžádejte si policii a ambulance. Pokuď máte možnost, poskytněte zraněné osobě první pomoc.
 • Pokuď není nikdo zraněn, vyměňte si s druhým řidičem tyto údaje: vaše jméno, poznávací značku auta, číslo pojištění auta, jméno pojištovny, datum a čas nehody, případně Vaše telefonní číslo.

Nehodu následně ohlašte Vaši pojištovně.

Pokuď nabouráte do zaparkovaného auta a nepodaří se Vám najít majitele, musíte nehodu oznámit na policii do 24 hodin.

Řízení vozidel s českými / slovenskými SPZ

Turisté, kteří nemájí záměr se usadit ve Velké Británii natrvalo, mohou řídít své vozidlo po dobu šesti měsíců (ve 12ti měsíčním cyklu) bez nutnosti registrace vozidla do anglického systému.

Pokud žijete ve Velké Británii a máte české vozidlo, musíte ho zaregistrovat na DVLA.

DVLA můžete kontaktovat na webové adrese:

www.gov.uk/government/organisations/driver-and-vehicle-licensing-agency

Řízení v opilosti

Zákonem povolené množství alkoholu v krvi je 80 miligramů alkoholu na 100 mililitrů krve (nebo 35 miligramů alkoholu na 100 mililitrů dechu). Pokud jste však konzumovali alkohol, je jistější do auta neusedat, jelikož si nemůžete být jisti, jestli jste pod legálním limitem.

Policie, v případě kontroly, použije takzvaný “breathalyser” kterým vám zkontrolují množství alkoholu ve vašem systému. Pokud tento test ukáže, že míra alkoholu je vyšší jak 35ug tak budete odvedeni na policejní stanici, kde se podrobíte další dechové zkoušce. Pokud výsledek tohoto druhého testu je nad 40%, máte právo požádat o krevní test nebo test z moči. Výběr testu však zůstáva na policistovi! Pokud i tyto testy ukáží hodnotu vyšší než je povolený limit, budete obviněný z řízení v opilosti.

Pokuď budete chycen a usvědčen z řízení v opilosti, hrozí Vám:

– zákaz řízení po minimální dobu 12 měsíců

– vězení až na 6 měsíců

– pokuta do výše £5000

– ztráta zaměstnání

– vyšší poplatky za pojištění auta


5   ŠKOLSTVÍ

Vzdělání je zdarma a je povinné pro děti ve věku 5 – 16 let.

Školský systém

 • Školka (Nursery) – pro děti ve věku 3 a 4 let. Děti mají bezplatný nárok po dobu 38 týdnů.
 • První stupeň základní školy (Primary school) – pro žáky od 5 do 11 let
 • Druhý stupeň základní školy (Secondary school) – pro žáky od 11 do 16 let
 • Instituce nabízející specifické vzdělávací kurzy (College)
 • Univerzita

Žáci podstupují GCSE zkoušku ve věku 16 let a tím mohou školní docházku ukončit. Mnoho žáků však zůstává ve škole další dva roky, aby složili   A-level zkoušku.

Ve Velké Británii je aplikováno inkluzivní vzdělávání – všem žákům jsou poskytnuty rovnoprávné podmínky ke studiu. Školy vždy usilují o to, aby i žáci se speciálními potřebami byli plně nebo častečně zařazeny do hlavního vzdělávacího proudu.

Docházka

Povinnost rodičů je se ujisťit, že děti chodí do školy včas a pravidelně. Pokuď docházka žáka klesne pod 95%, úřady začnou přestupkové řízení proti oboum rodičům a může jim být udělena pokuta a/nebo odnětí svobody.

Pokud bude Vaše dítě nemocné, musíte ráno zatelefonovat do školy a oznámit absenci.

Děti mladší 14 let nesmějí být ponechání bez dozoru dospělého.


6   BYDLENÍ

Nájemní smlouva

‘Tenancy agreement’ neboli nájemní smlouva je nedílnou součástí dobrého vztahu mezi najemníkem a majitelem domu. Smlouva může mít formu psanou nebo ústní (ale doporučuje se psaná smlouva).

Mezi nejužívanější nájemní smlouvy patří:

 • Smlouva na krátkou dobu (zvaná ‘Assured shorthold tenants‘) – uzavírá se většinou na dobu 6 měsíců. V případě, že se majitel domu rozhodne, po uplynutí smluvní doby, smlouvu neprodloužit, musí Vám dát minimálně 2-měsíční výpovědní lhůtu. Pokuď se po dané lhůtě neodstěhujete, majitel domu musí podat žádost k vystěhování k soudu.
 • Smlouva na delší dobu – je většinou uzavíraná státními bytovými podniky. Tento typ smlouy vám zajistí více práv.

Při podepisování smlouvy si zkontrolujte:

 • A) Délku a druh nájemní smlouvy:
  • Na jakou dobu se smlouva uzavírá?
  • Jak je dlouhá výpovědní lhůta?
  • Za jakých podmínek můžete být vyhoštěni?
  • Podmínky ukončení smlouvy?
 • B) Omezení:
  • Můžete mít v bytě domácí zvíře?
  • Můžete mít podnájemníky?
  • Co se stane pokud ta omezení porušíte?
 • C) Nájemné, poplatky a záloha:
  • Kdy musíte platit?
  • Kolik musíte platit a jak často?
  • Jsou tam úroky z prodlení?
  • Jakou formou budete platit?
  • Jak často bude majitel domu navyšovat nájemné?
  • Kolik musíte platit zálohu a jakou formou Vám to majitel domu vrátí?
  • Zda musíte platit poplatky za služby

Vztah mezi nájemníkem a majitelem domu

 • Opravy domu – Majitel domu je většinou zodpovědný za opravy spojené se strukturou domu. Pokud potřebujete něco opravit, doporučuje se aby jste napsali majiteli domu dopis s vaší žádosti o opravy. Pokud majitel domu na vaši žádost neodpoví, nahlašte celou záležitost na městský úřad. V případě, že majitel domu odmítne provést opravy, měli by jste pokračovali platit nájem, jinák dáte majiteli domu záminku a právo vás z domu soudně vystěhovat.
 • Pokud vám majitel domu oznámí, že chce aby jste odešli z domu, musí postupovat následovně:
  • Musí vám dát písemné oznámení (většinou na dobu dvou měsíců)
  • Pokud soud vydá soudní rozhodnutí k vystěhování a vy se do dané lhůty nevystěhujete, majitel domu musí požádat o vystěhování soudními vykonavateli – Bailiff. Pokud příjdou Bailiffs se soudním povolením k vystěhování, musí te se okamžitě vystěhovat z domu. Pokud by jim v tom bylo zabráněno, mohou použít sílu nebo zavolat policii.

Pokud majitel nesplní výše popsaný postup, jedná nelegálně. V takovém případě můžete zavolat městský úřad nebo policii. Pokud se vratite domu a majitel domu vyměnil zámky, máte právo se dostat do vaseho domu silou.

Pronajímání domů třetím osobám

Pojem ‘subtenancy’ se používá pro situace kdy stávající nájemník pronajme část nebo celý svůj domov jinému nájemníku. K pronájmu domu třetí osobě je třeba povolení majitele domu, bez kterého je pronájem nelegální.

Nájemníci, kteří pronajímají dům, který patří bytovému úřadu (social housing) se dopouštějí trestného činu, za který jim hrozí pokuta nebo odnětí svobody na dva roky.

Obecní daň (Council Tax)

 • Slouží k financování místních veřejných služeb (vzdělání, policie, knihovny, silnice a odpadky).
 • Výše daně závisí na velikosti a hodnotě domu, ve kterém žijete.
 • Daň se může platit najednou nebo na splátky.

Televizní licence (TV licence)

Povinností každého, kdo má v domácnosti jeden, nebo více, televizních přijímačů, je si obstarat televizní licenci. Tuto licenci potřebujete pouze v případě, že sledujete nebo nahráváte z televizních kanálů.

Pokuď pouze sledujete DVD, video nebo hrajete hry, televizní licenci nepotřebujete. V tomto případě vyplnte online deklaraci: https://www.tvlicensing.co.uk/nln/index.aspx

Inspektoři z televizních licencí pravidelně monitorují neoprávněné přijímání televizních kanálů.

Pokuď máte potíže s majitelem domu, nebo pokuď stav domu je ve špatném stavu a majitel odmítá s tím něco udělat, můžete se obrátit na místní Městský Úřad, oddělení domovní správy (Housing Department, City Council).

Odhazování odpadků, domácích spotřebičů, nabytku a jiných věcí je proti-zákonné. Domácí odpad je třeba třídit do popelnic, větší věci je třeba odvést na skládku.

Komunální odpad

Odvoz domácího odpadu je zprostředkováván městským úřadem v dané lokalitě. Ve většině lokalit má každá domácnost dvě nebo více popelnic, do kterých se odpad třídí.

Do zelené popelnice patří reciklovatelný odpad (papír, sklo atd).

Do černé popelnice patří nereciklovatelný odpad, který by měl být zabalen do černých pytlů.

Občas jsou také k dispozici hnědé popelnice, do kterých patří zahradní odpad.

Pokud jsou popelnice přeplňené nebo je v nich něco co tam nepatří, tak vám popelnici nevysypou.

Pokud se potřebujete zbavit nábytku nebo jiných větších věcí, můžete to buď sami odvést do sběrny smetí nebo můžete kontaktovat místní úřad a domluvit si odvoz odpadu (většinou za nominální poplatek).

Další informace

https://www.citizensadvice.org.uk/wales/housing/renting-a-home/


7   SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ

Ve Velké Británii existuje mnoho druhů sociálních podpor, které jsou vypláceny úřadem HM Revenue & Customs (HMRC) nebo úřadem Department for work and pensions (DWP).

Žadatel o příspěvky musí splňovat dané podmínky stanovené zvlášt pro každou podporu. Na stránkách: http://www.direct.gov.uk/en/MoneyTaxAndBenefits/index.htm

je možno vyplnit dotazník, podle kterého zjistíte na jakou podporu máte nárok a v jaké výši.

Mezi nejčastěji žádané sociální dávky patří:

Dětské přídavky (Child Benefit) – jsou vypláceny na každé dítě do 16 let věku (nebo do 20 let pokud studují). U tohoto příspěvku nezáleží na výši příjmu. Pro vyřízení tohoto příspěvku je třeba vyplnit formulář, který si můžete vytisknout na stránkách HMRC nebo vyžádat telefonicky na čísle 0845 302 1444.

Daňový odpočet na dítě (Child Tax Credit) – je vyplácen rodinám s dětmi. Výše příspěvku závisí na velikosti rodiny a celkovém příjmu rodiny. Formulář si můžete stáhnout na stránkách HMRC nebo vyžádat telefonicky na čísle 0345 300 3900.

Příspěvek na bydlení (Housing Benefit) – je poskytován místními úřady jedincům a párům, které mají nízké příjmy. Žádost můžete podat na vašem místním úřadě.

Příspěvek v nezaměstnanosti (Jobseekers Allowance) – je vyplácen nezaměstnaným, kteří jsou schopni práce a práci si aktivně hledají. Pro vyřízení této podpory musíte kontaktovat Job Centre Plus na čísle 0800 055 6688.


8   ZDRAVOTNÍ PÉČE

Zdravotní péče je poskytována institucí NHS (National Health Service – Národní zdravotní služba) a je bezplatná.

Lékařskou péči vám poskytnou praktický lékař, pohotovost nebo nemocnice.

Praktický lékař, zubař a oční péče

Lékařskou ordinaci v místě vašeho bydlište najdete na této internetové adrese – http://www.nhs.uk/servicedirectories/Pages/ServiceSearch.aspx

Pro registraci u lékaře (v anglickém jazyce GP) budete potřebovat doklad totožnosti (pas nebo OP) a dopis s vaším jménem a adresou (nájemní smlouva, bankovní výpis, inkaso atd.).

Pokuď potřebujete zubaře nebo očního specialistu, navštťivte internetovou stránku NHS (http://www.nhs.uk/NHSEngland/AboutNHSservices/dentists/Pages/find-an-NHS-dentist.aspx), kde najdete vice podrobností.

Pohotovost

Potřebujete-li okamžitou lékařskou pomoc a nejste registrováni u lékaře nebo nejste objednáni a nebo pokuď je ordinace vašeho lékaře zavřená, můžete zajít na pohotovost (Walk-in centre), kde vás ošetří na počkání. Nejbližší walk-in centre naleznete na internetové adrese:

http://www.nhs.uk/servicedirectories/Pages/ServiceSearchAdditional.aspx.

Druhou možností je zavolat na linku NHS Direct – 111, kde vám mohou poradit.

Nemocnice

V naléhavých případech můžete navštívit místní nemocnici, kde ambulance je označena ‘A&E’.

Léky na předpis

Za léky se neplatí pokud:

 • Vám je méně jak 16 let
 • Vám je méně jak 19 let a studujete
 • Vám je více jak 60 let
 • Jste těhotná nebo jste měla miminko v posledních 12 měsících. Prokázat se musíte platným osvobozujícím mateřským certifikátem (maternity exemption certificate Mat Ex)
 • Jste hospitalizován
 • Pobíráte podporu v nezaměstnanosti (JSA), Income Support nebo důchodový kredit

Očkování

Text bude přidán v brzké době.

Mateřství

Text bude přidán v brzké době.

Mentální zdraví

Text bude přidán v brzké době.


9   OCHRANA DĚTÍ

Všechny organizace, které pracují nebo přicházejí do kontaktu s dětmi, mají povinnost chránit děti před újmou (ať už fyzickou nebo mentální).

Sexuální vykořisťování dětí

Sexuální vykořisťování dětí (child sexual exploitation, nebo CSE) – je v současné době žhavým tématem ve Velké Británii. CSE je typ sexuálního zneužívání, které zahrnuje organizované a záměrné vykořisťování dětí pro sexuální uspokojení.

Znaky sexuálního vykořisťování:

 • Neočekávané dárky nebo peníze
 • Utajované používání mobilu
 • Sdružování se se staršími kamarády

Pohlavní styk je legální od 16 roků.

Péče o děti

Text bude přidán v brzké době.

Adopce a pěstounská péče

Text bude přidán v brzké době.


10   IMIGRACE

Rezidenční test

Text bude přidán v brzké době.

Žádost o britské občanství

Text bude přidán v brzké době.

Legalizace dokumentů

Text bude přidán v brzké době.


11   INTEGRACE

Dobré sousedské vztahy

Dobré sousedské vztahy jsou velice důležitým aspektem pro spokojený život ve vašem sousedství.

Zde je pár pravidel dobrého sousedského soužití:

Hluk by neměl vaše sousedy obtěžovat po celý den, speciálně po 23:00 hodině.

Pokuď plánujete velkou oslavu nebo práce v domě (řezání, vrtání atd), dejte včas svým sousedům vědět.

Ujistěte se, že vaši domácí mazlíčci neobtěžují vaše sousedy (výkaly v jejich zahradách, nadměrné štěkání).

Rybaření

K rybaření potřebujete mít platnou licence – zvanou Rod Fishing Licence. Na většině míst platí zákaz rybaření mezi 15. březnem a 15. Červnem. Licenci si můžete zakoupit na webu – www.postoffice.co.uk/Rod-Licence

Dobrovolné činnosti

Jak se stát policejním dobrovolníkem:

Pozice policejního dobrovolníka (Special Constable, nebo jen SC) je ideální možnost pro ty, kteří si chtějí obohatit svůj životopis nebo přemýšlejí o kariéře Britského policisty.

Policejní dobrovolník má naprosto stejné pravomoce a vybavení jako klasický policista. Dobrovolníci většinou pracují po boku klasických policistů a podílí se na vyšetřování zločinů, hlídkování, zatýkání atd.

Dobrovolníci nedostávají za svou práci žádnou mzdu, ale mají nárok na proplacení výdajů (cestovné a strava).

Aby jste se mohli stát SC, musíte splňovat tyto požadavky:

 • 18 a vice let
 • čistý rejstřík trestů
 • žít ve Velké Británii více jak 2 roky

Výběrové řízení se skládá z:

Přihláška: ztáhnout přihlášku si můžete na webu policejního útvaru ve vašem městě. Důležitou částí přihlášky je sekce, ve které musíte popsat situace, ve kterých jste byli schopni řešit složité problémy, uklidnit nějakou situaci nebo pracovat s nějakou skupinou lidí. Také si připravte odpověď na otázku proč se chcete stát policejním dobrovolníkem. Vyplněnou přihlášku si řádně zkontrolujte jelikož 9 a více chyb znamená automatické vyloučení.

Zkouška: skládá se z Situational Judgement test, pohovor a psaný test.

Pokuď budete úspěšní, budete muset projít zdravotní zkouškou, vyšetřením zraku a policení prověrkou (vetting).

Po zdárném ukončení všech zkoušek budete pozváni na školení, které trvá okolo 30ti týdnů (většinou soboty a / nebo neděle).

Více informací o práci SC – www.policespecials.com/recruit.html#fitness

www.policecouldyou.co.uk/special-constables/

Video o fyzické zkoušce – www.youtube.com/watch?v=eA1Qqvj7CBE

Jak založit komunitní sdružení

Text bude přidán v brzké době.

Volby

Podrobnosti ohledně voleb, registrace a změny osobních údajů na volebních lístcích najdete na internetové adrese – https://www.gov.uk/register-to-vote

Účast na volbách v ČR a SR

Offences associated with voting

Volno-časové activity

Text bude přidán v brzké době.

Kontakty

Proti-alkoholická léčba a poradna (Alcoholics anonymous) – 0800 9177 650, help@alcoholics-anonymous.org.uk, www.alcoholics-anonymous.org.uk/

Ohlášení týrání zvířat, veterinární péče (RSPCA) – 0300 1234999, http://www.rspca.org.uk/home

Ohlášení týrání dětí (NSPCC) – 0808 800 5000, https://www.nspcc.org.uk/

Občanská poradna (Citizens Advice) – https://www.citizensadvice.org.uk/

Česká Ambasáda – http://www.mzv.cz/london/cz/index.html


12   SLOVNÍK

Já jsem I am
Jmenuji se My name is
Potřebuji I need
Nerozumím I don´t  understand
Mluvím česky I speak czech
Mohl bych Could I
Jsem z I am from
Kde jsem? Where am I?
Pomoc Help
Napište to prosím Write it down, please
Dítě Child
Rodiče Parents
Peníze Money
Lístek Ticket
Zavolejte policii Call police
Jsem zraněný I am injured
Potřebuji sanitku I need an ambulance